Dirosah Islamiyah

Dirosah Islamiyah

Kajian Dirosah Islamiyah merupakan sebuah wadah dalam memberikan pemahaman tentang nilai-nilai ajaran Islam secara benar, baik, dan komprehensif sebagai bekal penguatan dalam semua aspek kehidupan dan pengamalan beribadah sehari-hari.